Arrangør

Sirbmá – Sirma IL er arrangør av Sámi Maraton som arrangeres i og rundt Tanabru sentrum i Deanu gielda-Tana Kommune.

Sirbmá-Sirma Idrettslag ble stiftet 18. februar 1956 og vår formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL) og Norges idrettsforbund. Idrettslaget er medlem av særforbbundetene for Friidrett, Sykkel, Triathlon og Ski

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og sámevuohta; fremme samisk kultur og språk.

 

Kontaktinfo og adresser:

Forretningsadresse: Sirbmá-Sirma IL, styreleder Monica Balto Anti, Luohkká 56, 9826 Sirbmá

epost: sirmaidrettslag@hotmail.com

tlf: +4741264148

 

kontonr.: 4944.20.43263, 

IBAN:NO28 4944 2043 263, Sparebank1 Nord-Norge Bm, 8002 Bodø

VIPPS: 106542